Bij Nalatenschap

Bij Nalatenschap

U heeft hard gewerkt en slim geïnvesteerd tijdens uw leven.  Na uw overlijden wenst u dan ook dat uw kinderen of andere erfgenamen volgens uw bepalingen van deze investeringen kunnen genieten. U wilt dat de verdeling correct en eerlijk gebeurt en dat met alle variabelen rekening is gehouden voor de dag dat u er niet meer bent.

VAN OPSTAL VALUE stelt een deskundig schattingsverslag op die de basis kan vormen voor de bepalingen rond onroerende goederen in uw testament. In het geval dat een nalatenschap betwist wordt door de erfgenamen kan VAN OPSTAL VALUE als beëdigd landmeter-expert optreden als scheidsrechter tussen de erfgenamen en de fiscus. We bepalen de waarde van de onroerende goederen uit het nalatenschap en maken hiervan een deskundig schattingsverslag op.

VAN OPSTAL VALUE is geregistreerd als beëdigd schatter om waarderingen uit te voeren conform het kwaliteitscharter. Het kwaliteitscharter is opgesteld door de vlaamse regering voor de waarding van uw eigendom bij nalatenschap. Enkel een waardering opgemaakt door een geregistreerd schatter wordt aanvaard bij aangifte nalatenschap.

INTERESSE IN DEZE DIENST? NEEM CONTACT OP !