TOPO

TOPO is de afdeling die zich bezighoudt met landmeetkundige activiteiten in de ruimste zin van het woord.  Van het vaststellen van de grenzen van een onroerend eigendom, het opmaken van muurovernames tot de opstelling van een PRECAD dossier, onze landmeters zorgen voor gedetailleerde metingen die integraal deel uitmaken van uw projectplan of notariële akte bij koop of verkoop.

Sinds januari 2014 is het verplicht om bepaalde plannen te laten registreren bij het kadaster. Onze landmeters stellen een gedetailleerd PRECAD dossier voor u op zodat u zowel de basisakte als eventuele afbakeningsplannen snel en zonder zorgen kunt indienen.

Hiervoor maken we gebruik van de nieuwste meetapparatuur, uitgerust met de meest recente spitstechnologieën.  U kunt bij ons terecht voor allerlei opmeetwerkzaamheden.

Dezelfde toestellen worden ook ingezet op archeologische en bouwhistorische sites, waardoor enorme tijdswinsten bij de opmetingen en inventarisatie van deze sites gegarandeerd worden.  De uitgewerkte plannen worden zowel in schriftelijke versie als digitaal afgeleverd. (Pyt, CAD, … )

MAAK UW KEUZE UIT ONZE DIENSTEN