Value

Landmeters- en studiebureau VAN OPSTAL VALUE houdt zich uitsluitend bezig met de waardebepalingen en erfbelastingen van onroerende goederen. Wij maken schattingen voor verdelingen, hypothecaire leningen, schenkingen, nalatenschappen, onteigeningen, verkoop en aankoop van een onroerend goed en geven ook deskundig advies zowel op stedenbouwkundig als op juridisch vlak.

Als beëdigde landmeters worden we regelmatig als deskundige aangesteld door de rechtbanken. Dankzij onze brede kennis van vastgoed, met voldoende diepte om elke schatting tot een uitgebreid verslag te verwerken, kunnen we een zeer uitgebreid en divers klantenbestand tevredenstellen. Elke taxatie vergt dan ook een persoonlijke aanpak.

Indien er geen plannen aanwezig zijn, kan het eigendom grondig opgemeten worden om de constructie- en perceelwaarde te kennen. Landmeters- en studiebureau VAN OPSTAL VALUE werkt op een professionele wijze, steunend op ervaring en inzet van een enthousiast en dynamisch team.

Snelheid en nauwkeurigheid van uitvoering van onze activiteiten zijn zonder twijfel onze grootste troeven. Onze werkwijze is er dan ook op gericht om binnen de kortst mogelijke tijdspanne een duidelijk en accuraat taxatieverslag te voorzien. Klantgerichtheid is en blijft onze grootste zorg: iedere klant krijgt steeds een uitgebreid en deskundig schriftelijk verslag van een waardebepaling

 

MAAK UW KEUZE UIT ONZE DIENSTEN