Verkavelingen

Wenst u uw perceel te verkavelen?  Dan heeft de gemeente of stadsdienst een aantal belangrijke documenten van u nodig voordat zij een verkavelingvergunning kunnen toestaan.  Allereerst meten wij de bestaande toestand voor u op waarbij ook niet-zichtbare zaken zoals rioleringen en nutsvoorzieningen in acht genomen worden.

Met dit voorontwerp kunnen wij naar de openbare diensten, gemeente of stadsdienst trekken voor hun advies.  Op basis van dit advies komt het definitieve ontwerp tot stand dat dient voor uw vergunningsaanvraag. 

 

Landmeters- en studiebureau VAN OPSTAL coördineert tevens met de nodige archeologische diensten en kan indien gevraagd ook voor topografische mappings en 3D scans zorgen.  Ook vragen we een milieueffectenrapport voor u aan.  Gewapend met dit volledige dossier heeft uw vergunningsaanvraag het meeste kans op slagen.

Eenmaal de verkaveling vergund is maken wij individuele plannen op van de loten, verzorgen wij de afpaling en dienen het geheel in bij het kadaster.  Alle documenten en de bijbehorende vergunningen worden aan uw notaris bezorgd zodat de akte van verkoop opgesteld kan worden. 

Indien gewenst kunnen wij u tevens met een correcte waardebepaling  van dienst zijn voor een allesomvattende service van uw betrouwbare partner.