Verzekeringsexpertise

Verzekeringsexpertise

Wanneer uw eigendom schade lijdt dan wenst u hiervoor vergoed te worden.  Brand of stormschade aan uw winkel, gesprongen waterleidingen, slecht geïnstalleerd witgoed, het bad van de bovenburen dat overliep,... er zijn voldoende zaken die mis kunnen lopen in en aan uw pand.  Hiervoor bent u wellicht verzekerd via uw woningpolis, burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, bedrijfspolis of ander. 

 

Ook tijdens het bouwen of verbouwen kunnen er fouten gebeuren waarvoor de aannemer, architect of andere betrokken partijen verzekerd zijn. Daarbij kunt u schade lijden door werkzaamheden in de buurt, ook hier moet de schadeclaim die u indient bewezen worden.  Er bestaat dan ook de kans dat het verzekeringskantoor een expert aanstelt om de geleden schade vast te stellen alvorens de claim te vergoeden.

U kunt er ook zelf voor kiezen om een expert aan te stellen die u bijstaat bij het bepalen van de herstelkosten. Zo bent u zeker dat er een correcte berekening van de schadevergoeding gemaakt wordt.  VAN OPSTAL EXPERT werkt zowel in opdracht van verzekeraars als particuliere personen en helpt u graag verder met een goed onderbouwd schadedossier. 

INTERESSE IN DEZE DIENST? NEEM CONTACT OP !