Minnelijke Expertise

Minnelijke Expertise

Bij een minnelijke expertise doen één of meerdere partijen beroep op een deskundige om feiten vast te stellen of om technisch advies te geven.  Deze expertise wordt gedaan om de oorzaak van problemen vast te stellen of om een raming van de schade en herstelkosten te maken.

Deze expertise kan eenzijdig zijn (hij wordt aangevraagd door één enkele partij) of tegensprekelijk zijn (meerdere partijen vragen de expertise aan omdat zij onderling niet eens raken over het probleem).  In het geval van een werf of renovatie kan het bijvoorbeeld bouwkundige gebreken, geschillen over afwerkingsgraad of zelfs de betwisting van facturen betreffen. 

Ongeacht de aanleiding, VAN OPSTAL EXPERT velt een onpartijdig oordeel en stelt een oplossing voor zodat de partijen lange gerechtelijke procedures en hoge kosten kunnen vermijden. Indien de partijen overeenkomen om het verslag als bindend te aanvaarden kan er later geen deskundige meer worden aangesteld. 

Ook kan er een dading opgemaakt worden waarin het geschil wordt beëindigd middels een onderlinge regeling.  In de dading wordt gedetailleerd omschreven op welke manier de partijen hun meningsverschil beëindigen en hoe de afrekening zal gebeuren. Op een dading kan later niet meer teruggekomen worden.
 

INTERESSE IN DEZE DIENST? NEEM CONTACT OP !