Gerechtelijke Expertises

Gerechtelijke Expertises

Als beëdigde landmeters worden we regelmatig als deskundige aangesteld door de rechtbanken. Bij een minnelijke expertise wordt de deskundige rechtstreeks gevraagd door één partij, of door meerdere partijen in onderling akkoord.

VAN OPSTAL EXPERT werkt op regelmatige basis in opdracht van de verschillende rechtbanken in België en levert een gedetailleerd verslag en deskundig advies af voor een sluitend oordeel. 

INTERESSE IN DEZE DIENST? NEEM CONTACT OP !